Başvuru Şartları

Lisansüstü Önkayıtları ve Gerekli Belgeler

İlan edilen önkayıt tarihleri arasında http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/luikinciogretim/basvuru   adresinden önkayıt yapılması gerekmektedir. Önkayıt işlemi, belgelerin sisteme nasıl ekleneceği ve referans verme işleminin nasıl yapılacağı konusunda yukarıda belirtilen web adresinde açıklama yapılmıştır.

 

Önkayıt Esnasında PDF Formatında Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler;

1)  Mezun olduğu Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan Lisans ve Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgeler (transkript) (lisans transkriptlerinin imzalı ve mühürlü olması gerekmektedir, önkayıt esnasında kopya olarak verilmiş olan lisans transkriptin orijinali mülakata giderken götürülecektir)

‘İnşaat Yönetiminde Bilişim - IT in Construction Management’ programına başvuracak adaylardan not ortalaması şartı aranmamaktadır.

2)  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya GRE sınav sonuç belgelerinden biri (ALES ve GRE belgelerinin geçerlilik süresi 3 yıldır.)

Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların ALES Sayısal puanının 55, taban puanından az olmaması gerekmektedir.

GRE sınavının quantitative bölümünden en az 610 (yeni sistemde en az 149) puan olması gerekmektedir.

3)     İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri (Geçerlilik süresi 3 yıldır.)

İngilizce yeterliği için kabul edilecek belgeler ve kabul edilecek başarı alt sınırları:

YÜKSEK LİSANS İÇİN

Sınav Türü

Not

İTÜ'nün Yaptığı Yabancı Dil Sınavları

65

IELTS (her bölümden)

6.0

TOEFL (Paper Based)

523

TOEFL (Computer Based)

183

TOEFL (Internet Based)

70

YDS

65

ÜDS

65

KPDS

65

*Üniversite Yönetim Kurulu'nun 15.12.2011 tarih ve 914 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, 2012-2013          eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Üniversitemiz lisans ve lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde sunulan TOEFL IBT sınav sonuçlarının yurtiçindeki sınav merkezlerinden getirilmesi durumunda; sadece devlet ve vakıf Üniversitelerinin sınav merkezlerinden getirilecek olan sınav sonuçları kabul edilecektir.

4) Niyet Mektubu (öğrencinin lisansüstü eğitimden beklentileri ve çalışmak istediği alan hakkında)

5) 2 adet referans mektubu (Referans mektupları sisteme eklenmeyecektir. Sisteme eklenen belgeler ile beraber mülakata  getirilecektir)

İTÜ İngilizce Yeterlilik Başvuruları

İTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı başvuruları ve sınav hakkında detaylı bilgi http://www.ydy.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=3374sayfasında ilan edilmiştir.