Başvuru Şartları

Lisansüstü Önkayıtları ve Gerekli Belgeler

İTÜ tarafından ilan edilen ön kayıt tarihleri arasında (2018-2019 Öğretim yılı için 22 Haziran 2018'e kadar) http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/luikinciogretim/basvuru/ adresinden ön kayıt yapılması gerekmektedir. Ön kayıt işlemi, belgelerin sisteme nasıl ekleneceği ve referans verme işleminin nasıl yapılacağı konusunda yukarıda belirtilen web adresinde açıklama yapılmıştır.

ÖNEMLİ NOT: Adaylar tarafından önkayıt sırasında yapılan İTÜ yüksek lisans programları tercih sıralaması daha sonra değiştirilemez. Birden fazla programdan kabul alan öğrenciler yaptıkları sıralamaya göre sistem tarafından otomatik olarak yerleştirilir ve kabul alsalar dahi diğer bir programa kayıt yaptıramazlar. Ön kayıt sırasında bu durumun dikkate alınması önemle hatırlatılır.

Önkayıt Esnasında PDF Formatında Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler;

1) Mezun olduğu/olacağı tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan Lisans ve Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgeler (transkript). ‘İnşaat Yönetiminde Bilişim - IT in Construction Management’ programına başvuracak adaylardan not ortalaması şartı aranmamaktadır.

2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya GRE sınav sonuç belgelerinden biri (ALES ve GRE belgelerinin geçerlilik süresi 3 yıldır).

Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların ALES Sayısal puanının 55 taban puanından az olmaması gerekmektedir.

GRE sınavının Quantitative bölümünden en az 610 (yeni sistemde en az 149) puan olması gerekmektedir.

3) İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri. Yüksek Lisans başvurularında dil belgesi zorunlu belge değildir. Geçerli dil belgesi olmadığı halde programa kabul alan öğrenciler kesin kayıtlarını yaptırabilir ancak hiçbir şekilde ders alamazlar.

İngilizce yeterliği için kabul edilecek belgeler ve kabul edilecek başarı alt sınırları:

YÜKSEK LİSANS İÇİN

Sınav Türü

Not

İTÜ'nün Yaptığı Yabancı Dil Sınavları

55

TOEFL (Paper Based)

523

TOEFL (Computer Based)

183

TOEFL (Internet Based)

70

e-YDS

65

YDS

65

ÜDS

65

YÖK-DİL

65

PTE (Akademik)

60

*Üniversite Yönetim Kurulu'nun 15.12.2011 tarih ve 914 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibarenÜniversitemiz lisans ve lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde sunulan TOEFL IBT sınav sonuçlarının yurtiçindeki sınav merkezlerinden getirilmesi durumunda; sadece devlet ve vakıf Üniversitelerinin sınav merkezlerinden getirilecek olan sınav sonuçları kabul edilecektir.

* ÜDS,KPDS,YDS, e-YDS sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.

* TOEFL IBT/PBT, PTE ve İTÜ proficiency sınavlarının geçerlilik süresi 2 yıldır. TOEFL ITP kabul edilmemektedir.

4) Niyet Mektubu (öğrencinin lisansüstü eğitimden beklentileri ve çalışmak istediği alan hakkında)

5) 2 adet referans mektubu (Referans mektupları sisteme eklenmeyecektir. Sisteme eklenen belgeler ile beraber mülakata getirilecektir)

İTÜ İngilizce Yeterlilik Başvuruları

İTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı başvuruları ve sınav hakkında detaylı bilgi Öğrenci İşleri sayfasında ilan edilmektedir.