Başvuru Şartları

Lisansüstü Önkayıtları ve Gerekli Belgeler

19 Ağustos 2016 tarihine kadar http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/luikinciogretim/basvuru/  adresinden ön kayıt yapılması gerekmektedir. Ön kayıt işlemi, belgelerin sisteme nasıl ekleneceği ve referans verme işleminin nasıl yapılacağı konusunda yukarıda belirtilen web adresinde açıklama yapılmıştır

Önkayıt Esnasında PDF Formatında Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler;

1) Mezun olduğu/olacağı tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan Lisans ve Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgeler (transkript). ‘İnşaat Yönetiminde Bilişim - IT in Construction Management’ programına başvuracak adaylardan not ortalaması şartı aranmamaktadır.

2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya GRE sınav sonuç belgelerinden biri (ALES ve GRE belgelerinin geçerlilik süresi 3 yıldır).

Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların ALES Sayısal puanının 55 taban puanından az olmaması gerekmektedir.

GRE sınavının Quantitative bölümünden en az 610 (yeni sistemde en az 149) puan olması gerekmektedir.

3) İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri. Yüksek Lisans başvurularında dil belgesi zorunlu belge değildir. Geçerli dil belgesi olmadığı halde programa kabul alan öğrenciler kesin kayıtlarını yaptırabilir ancak hiçbir şekilde ders alamazlar.

İngilizce yeterliği için kabul edilecek belgeler ve kabul edilecek başarı alt sınırları:

YÜKSEK LİSANS İÇİN

Sınav Türü

Not

İTÜ'nün Yaptığı Yabancı Dil Sınavları

55

IELTS (toplamda)(Akademik)

6.0

TOEFL (Paper Based)

523

TOEFL (Computer Based)

183

TOEFL (Internet Based)

70

e-YDS 65
YDS 65

ÜDS

65

KPDS

65

PTE (Akademik) 60

*Üniversite Yönetim Kurulu'nun 15.12.2011 tarih ve 914 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Üniversitemiz lisans ve lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde sunulan TOEFL IBT sınav sonuçlarının yurtiçindeki sınav merkezlerinden getirilmesi durumunda; sadece devlet ve vakıf Üniversitelerinin sınav merkezlerinden getirilecek olan sınav sonuçları kabul edilecektir.

* ÜDS,KPDS,YDS, e-YDS  sınavlarının geçerlilik süresi 3 yıldır.

* TOEFL IBT/PBT, PTE, IELTS ve İTÜ proficiency sınavlarının geçerlilik süresi 2 yıldır. TOEFL ITP kabul edilmemektedir.

4) Niyet Mektubu (öğrencinin lisansüstü eğitimden beklentileri ve çalışmak istediği alan hakkında)

5) 2 adet referans mektubu (Referans mektupları sisteme eklenmeyecektir. Sisteme eklenen belgeler ile beraber mülakata  getirilecektir)

İTÜ İngilizce Yeterlilik Başvuruları

İTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı başvuruları ve sınav hakkında detaylı bilgi http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/english_exam/ sayfasında ilan edilecektir.