Slider

Projenin amacı bina elemanlarının endüstriyel olarak binaya entegre servis sistemleri ile birlikte üretilmesi ve binalarda akıllılık kavramı oluşturulması üzerine bir yaklaşım sunmaktadır. Bahsedilen bina elemanlarının sürdürülebilir, çokfonsiyonlu, etkin, tekrar kullanılabilir, birlikte çalışabilir ve kullanıcı dostu olması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında geliştirilecek yeni iş modelleriyle de halihazırda kullanılan geleneksel ve işçilik ağırlıklı üretimden endüstriyel üretime doğru bir geçiş öngörülmektedir.

I3CON (Industrialized, Integrated, Intelligent Construction ), Avrupa Birliği 6. Çerçeve programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiş ve 1 Ekim 2006 tarihi itibari ile resmen başlamış İstanbul Teknik Üniversitesi’nin de ortak olduğu bir araşırma projesidir.

I3CON projesi 3 No'lu tematik alan olan "Nanotechnologies and nano-sciences, knowledge based multifunctional materials and new production processes and devices (NMP)" tematik alanında "3.4.4.2 New construction products and processes for high added value applications" araştırma alanı kapsamında geliştirilecektir. Kullanılacak olan araç " Integrated Project (IP)" olarak belirlenmiştir.

Projenin 14 ülkeden toplam 26 ortağı bulunmaktadır. Projenin ortaklık yapısı, değişik alanlarda faaliyet gösteren büyük şirketler ve küçük ve orta ölçekli işletmeler ile enstitüler, AR-GE kurumları ve üniversitelerden oluşmaktadır. Projenin koordinatörü ve en büyük ortağı İspanya'nın en büyük inşaat şirketlerinden biri olan Dragados S.A. firmasıdır. Projenin diğer ortakları: BSRIA Limited, Draaijer & Partners, EQUA Simulation AB, Fraunhofer Gesellschaft e.V. Institute for Industrial Engineering, Fläkt Woods Oy, INTRACOM Hellenic Telecommunications and Electronics Industry, Instapro SRL, Istanbul Technical University Project Management Centre, JAMAUR, University of Ljubljana, Lonix Oy, Loughborough University, Martin & Martin Associates Ltd., Politechnika Wroclawska, University of Stuttgart, Institute of Human Factors and Technology Mgt, Technical Research Centre of Finland , Ed. Züblin AG, Saint-Gobain Recherche, Thales Research and Technology UK Ltd., Universidad Carlos III de Madrid

Proje dört yıllık bir dönemi kapsamakta olup 12 iş paketinden oluşmaktadır. ITU-PYM, 1 (Konsept Geliştirme ve Paydaş ihtiyaçlarının belirlenmesi, 2 (Değer yaratan yenilikçi ve yaratıcı iş modelleri),5 (İlişki yönetimi - Servisler ve işletme yönetimi), 8 (Uygulama - demonstrasyon), ve 11 (Eğitim) no'lu paketlerde görev almaktadır. Proje boyunca toplam 35 Adam/ay lık iş gücünden faydalanılacaktır.

İstanbul Teknik Üniversitesi adına ITU-PYM’nin yürüttüğü bu projeye TechnoBee AR-GE hizmeti verecektir