İnşaat Yönetiminde Bilişim / IT in Construction Management (İYB) Programı

YÖK’ün Nisan 2016 Tarihli Yeni Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

YÖK’ün Nisan 2016 Tarihli Yeni Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile birlikte lisansüstü programların eğitim sürelerinde değişiklik yapılmıştır. Tezsiz yüksek lisans programlarını tamamlama süresi en çok üç yarıyıl olarak değiştirilmiştir. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencilerin ilişiğinin kesilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle İYB Programındaki toplam 14 dersi 3 yarıyılda tamamlamanız ve Bitirme Projesi'ni (Term Project) de teslim ederek başarılı olmanız gerekmektedir.

 

2016 - 2017 Öğretim Yılı Ön Kayıtları Uzatıldı

Güncelleme: Haziran 2016

2016 - 2017 Öğretim Yılı için Ön Kayıt süresi uzatılmıştır.

Kayıtlar 19 Ağustos 2016 tarihine kadar İTÜ Öğrenci İşleri sayfasından yapılmaktadır.

Lisansüstü Programlarıyla ilgili genel bilgilere İTÜ Öğrenci İşleri Lisansüstü İşlemleri sayfasından,

İYB Programı hakkında detaylı bilgiye İnşaat Yönetiminde Bilişim sayfasından ulaşabilirsiniz.

Mülakat tarihleri ön kayıtlar tamamlandıktan sonra duyurulacaktır.

 

Sayfa 1 / 5