Slider

Doç Dr. Attila Dikbaş'ın İTÜ Proje Yönetim Merkezi olarak yapmış olduğu girişimlerle, Üniversitemiz adına Avrupa Birliği 6. Çerçeve programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiş ve 1 Ekim 2006 tarihi itibari ile resmen başlamış olan I3CON (Industrialized, Integrated, Intelligent Construction ) projesine ortak olunmuştur. TechnoBee bu proje kapsamında en büyük katkıyı sağlayacak olan paydaş konumundadır.

I3CON projesi 3 No'lu tematik alan olan " Nanotechnologies and nano-sciences, knowledge based multifunctional materials and new production processes and devices (NMP)" tematik alanında "New construction products and processes for high added value applications" araştırma alanı kapsamında geliştirilecektir. Kullanılacak olan araç "Integrated Project (IP)" olarak belirlenmiştir.

Projenin koordinatörü ve en büyük ortağı İspanya'nın en büyük inşaat şirketlerinden biri olan Dragados S.A. firmasıdır. Finlandiya Teknolojik Bilimler Enstitüsü (VTTi) de projenin ortaklarından biri olup AR-GE yöneticisi konumundadır. Projenin 14 ülkeden toplam 26 ortağı bulunmaktadır. Projenin ortaklık yapısı, değişik alanlarda faaliyet gösteren büyük şirketler ve küçük ve orta ölçekli işletmeler ile, enstitüler, AR-GE kurumları ve üniversitelerden oluşmaktadır. I3CON projesi Finlandiya, İngiltere, İspanya, Türkiye, Fransa ve Almanya'daki halen geliştirilmekte olan ulusal projelerle güdümlü olarak yürütülecektir. Bu niteliği ITU - PYM'nin ve TechnoBee'nin projedeki rolünün önemini pekiştirmektedir.

Proje dört yıllık bir dönemi kapsamakta olup 12 iş paketinden oluşmaktadır. ITU-PYM, 1 (Konsept Geliştirme ve Paydaş ihtiyaçlarının belirlenmesi, 2 (Değer yaratan yenilikçi ve yaratıcı iş modelleri),5 (İlişki yönetimi - Servisler ve işletme yönetimi), 8 (Uygulama - demonstrasyon), ve 11 (Eğitim) no'lu paketlerde görev almaktadır. Proje boyunca toplam 35 Adam/ay lık iş gücünden faydalanılacaktır.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgiye www.i3con.org adresinden ulaşılabilir.