Slider

Yer : İTÜ Ayazağa Kampüsü

Sözleşme tarihi : 1.02.1998

Sözleşme bedeli : 181,000,000,000._ TL

850,000._USD

Proje Müellifleri : Araş.Gör.Meltem Aksoy, Prof.Dr. Gülsüm Sağlamer

Yüklenici : Attila Doğan Tesisat ve İnş. A.Ş

Toplam döşeme alanı : 2840 m2

Yapım başlama tarihi : 26.12.1997

Proje Yönetimi : İTÜ Proje Yönetim Merkezi, üniversitenin inşaat yapım faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde planlanması, yürütülmesi ve kontrolünü, yapılan bağışların inşaat yatırımlarında en etkin bir şekilde programlanmasını ve denetimini sağlar.

Proje Karakteristiği : İTÜ- Dr. Sedat Üründül Anaokulu Projesi, "İTÜ 2001 Atılım Projesi" kapsamında İTÜ kampüslerinde bağış ile gerçekleştirilen çok sayıdaki projelerden birisidir. İTÜ Ayazağa Kampüsünde yer alan, toplam iki yüz öğrenci kapasiteli ve 2500 m2 kullanım alanına sahip bina, üniversitenin personel, öğretim üye ve elemanlarının 3-6 yaş grubu çocuklarına hizmet vermek üzere planlanmış ve Eylül 1999 tarihinde bitirilerek hizmete açılmıştır. Binanın çocuklar tarafından okunabilirliği, tanınabilirliği ve tanımlanabilirliği tasarım ön kabulü olarak ele alınmıştır. İçeriğinde, iki kata yayılmış, farklı yaş gruplarına ait on adet grup odası ile, bilgisayar odası, kitaplık gibi çocukların ortak kullanımına ait mekanlar ve personele ait birimler bulunmaktadır. Yönlendirme açısından kuzeye sırtını dönen yapı içinde grup odaları güneydoğu yönünde ormana bakacak biçimde yerleştirilmiştir. Bina kendi yapısı ile güney bahçesini oluşturmakta ve oyun alanlarını tanımlamaktadır. Anaokulu mevcut kalıpların ötesinde 3.Binyıl'ın genç kuşaklarının eğitim ve öğretime ilk adım attıkları bir mekan olma sorumluluğunu yüklenme misyonu ile tasarlanmıştır. İTÜ Proje Yönetim Merkezi tarafından yürütülen proje, üniversitedeki diğer inşaat yapım faaliyetleri gibi daha etkin bir şekilde planlanması, yürütülmesi ve kontrolü sağlanarak başarı ile tamamlanmıştır. Attila Doğan Tes. ve İnş.A.Ş. firması tarafından 850,000 USD bedelle yapılmıştır.

Yer : İTÜ Ayazağa Kampüsü

Sözleşme tarihi : 11.08.1998

Sözleşme bedeli: 1 ,500,000._USD

Proje Müellifleri : Y.Müh.Mim. Cafer Bozkurt-Prof.Dr. Hasan Şener

Yüklenici : SUTEK İnş. Tic. San. A.Ş

Toplam döşeme alanı : 5400 m2

Yapım başlama tarihi : 11.08.1998

Proje Yönetimi : İTÜ Proje Yönetim Merkezi, üniversitenin inşaat yapım faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde planlanması, yürütülmesi ve kontrolünü, yapılan bağışların inşaat yatırımlarında en etkin bir şekilde programlanmasını ve denetimini sağlar.

Proje Karakteristiği : İTÜ Ayazağa kampüsünde fonksiyonel ve fiziksel eskimeye uğramış üniversite binalarına yapılan yenileme amaçlı müdahalelerin, gelecekte diğer eski binalar için örnek oluşturabilecek değerlere sahip olması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, eski yemekhane binası “Sosyal Merkez” olarak yeniden tasarlanmış ve 1998 yılında başlayan tadilat çalışmaları ile 4 ay gibi kısa sürede yenilenerek kullanıma açılmıştır. Uygulamada prensip olarak kaba yapı, yatayda döşemeler, düşeyde kolonlar olarak korunmuş, giriş-merdiven hollerinde, mutfağın bir bölümünde eklemelerle yetinilmiştir. Çatıda eski saçaklar korunarak yeni giydirme cephelerin hizasını oluşturmuştur. Çatı örtüsü, cepheler, tesisat sistemi ve bitirmeler yenilenmiştir. İTÜ Ayazağa Kampüsü içinde, bir yanda gün içinde öğretimin devam ettiği süre saatlerde, diğer yandan da kampüste faaliyete geçen yeni yurtlarda kalan öğrencilerin haftasonu dahil günün her saatinde yemek, günlük alışveriş, kahvaltı, banka, kırtasiye v.b ihtiyaçlarının karşılandığı bir ortam yaratılmıştır. Toplam 5400 m2 alanı kapsayan tadilat çalışmaları SUTEK İnş. Tic. San. A.Ş firması tarafından 1,500,000._USD bedelle yapılmıştır. İnşaat faliyetleri bitirildikten sonra çevre düzenlemesine geçilmiş, toplam 1320 m² alan tanzim edilerek bina ile bütünleşik bir ortam oluşturulmuştur.

Proje Karakteristiği : Ayazağa kampüsünde yer alan Ayazağa Erkek Öğrenci Sitesi yurtları geçen sene başında yapılan devir teslim işlemi ile Kredi ve Yurtlar Kurumu’ ndan devir alınmıştır. Bayındırlık Bakanlığı tarafından yaptırılan inşaatlar uzun yıllardır bitirilememiş, son senelerdeki yoğun faliyetlerimiz ile hız kazandırılarak 1999 öğretim yılı başında kullanıma açılmıştır. Vadi yurt kompleksinde 360 kişilik 4 blok, yemekhane ve sosyal merkez binası, spor salonu bulunmaktadır. Öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ortam bulunan tesislerde çevre düzenleme çalışmaları da tamamlanmıştır. İki bloğun tefrişi İMKB tarafından yaptırılmış olan yurtlarda diğer iki bloktaki mekanların donanım ihtiyaçlarıda önümüzdeki öğretim yılı başında tamamlanması planlanmaktadır.

Yer : İTÜ Ayazağa Kampüsü

Sözleşme tarihi : 13.03.1999

Sözleşme bedeli : 3,100,000._USD

Proje Müellifleri : Y. Doç. Dr. Selim Velioğlu

Yüklenici : SUTEK İnş. Tic. San. A.Ş

Toplam döşeme alanı : 6700 m2

Yapım başlama tarihi : 15.03.1999

Proje Yönetimi : İTÜ Proje Yönetim Merkezi, üniversitenin inşaat yapım faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde planlanması, yürütülmesi ve kontrolünü, yapılan bağışların inşaat yatırımlarında en etkin bir şekilde programlanmasını ve denetimini sağlar.

Proje Karakteristiği : Yapı, İTÜ Ayazağa Kampüsü içersinde inşa edilmekte ve 24 adet derslik, işlik ve klüp odaları, laboratuvarlar, çok amaçlı salon, yemekhane, kantin, kütüphane, okul öncesi eğitim bölümü ile idari ve teknik servislerden oluşmaktadır. Doğa varlığının ağır bastığı çevrede kurguyu, “çokluk” kavramı ışığında, gereksinim programını oluşturan bütün temel birimlere parçalıyarak öğrencilerin kavrayıp sahiplenecekleri yapı grupları ve hiyerarşik ardışık tanımlı dış mekanlardan oluşan çeşitlilik – sürpriz ve ani değerleri içeren, ölçekli bir mekansal çevre elde etmek amaçlanmıştır. Arazi eğiminin çok fazla olması ve inşaat için ayrılan alanın küçüklüğü gibi nedenlerden dolayı kompakt bir çözüme gidilmiştir. Oluşturulan ardışık dış mekanlardan birçoğu “dışarıdan tırmanma” kavramı ışığında, birimlerin çatı yüzeylerinin kullanılmasıyla elde edilmiştir. Önde çok amaçlı salonun ve arkada da yemekhanenin çatıları teras olarak değerlendirilmiştir. Her iki teras da esas olarak vadi ve yamaçta yer alan koruya yönlenmektedir. Ön avlu, çokamaçlı salonun üzerinde yer alan gösteri terası, yemekhane terası ve güney bahçesi oluşturulan temel dış mekanlardır. Doğu yönünde yer alan dersliklerin üç kata yerleşmelerine karşın tasarımın alt zemin katı, orta zemin katı ve üst zemin katı olarak biçimlendirilmesi ile her katın zeminle dolaysız ilişki kurması sağlanmış ve böylece kompakt bir çözüme gidilebilmiştir. İnsani ve sıcak bir etki uyandırmak amacıyla yapıda çeşitli konstrüksiyon sistemleri (çelik, betonarme, ahşap) ile malzeme, doku ve renkler birarada kullanılmıştır. Çok amaçlı salon, yemekhane ve orta holde iklimlendirme yapılırken, dersliklerde de düşey emme ve üfleme kanalları ile havalandırma öngörülmüştür. İlk Öğretim Okulu Projesi, çağdaş eğitim teknolojilerini ve bilgisayar destekli eğitim olanakları tüm derslik ve laboratuarlarda kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Yapıda kullanılan konstrüksiyon sistemleri ve teknik donanımlar deneysel eğitime elverecek şekilde kurguda yerlerini almış, rüzgar jeneratörleri gibi doğa dostu sistemlere de yer verilmiştir. Zamana bağlı olarak, dış mekan düzenlemesinde spor alanları dışında öğrenciler için patika yollarla ulaşılan tarım bahçeleri, kuyu ve sondaj deney alanları vb. alan ve teraslar oluşturulacaktır. İnşaata Şubat 99’da SUTEK İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarfından başlanmış olup, yapının 2000-2001 yılında eğitime açılması hedeflenmiştir.

Yer : İTÜ Ayazağa Kampüsü

Sözleşme tarihi : Ağustos 1999

Sözleşme bedeli: 75,341,880,342 TL+KDV

Proje Müellifleri : Prof.Dr. Hasan Şener

Yüklenici : Taner Uraz

Toplam döşeme alanı : 1,100 m2

Yapım başlama tarihi : Ağustos 1999

Proje Yönetimi : PYM

Proje Karakteristiği : İnşaat Fakültesi bünyesinde zemin katta bulunan öğrenci kantini projelendirilip, tadil edilerek sosyal merkeze dönüştürülmüştür. Merkezde öğrencilerin sosyal etkinliklerini yürüttükleri 6 klüp odası, bir toplantı odası ile öğrencilerin dinlenme ve okuma aktiviteleri için de bir oturma holü bulunmaktadır. Mekana dört noktadan giriş ve çıkış yapılabilmektedir. Böylelikle binanın güney ve kuzey mafsalları ile fakülte katı araç otoparkı ve iç bahçe arasındaki ilişkiyi sağlayan bir geçiş mekanını da oluşturulmuştur. Oturma mekanları iki kısımdan oluşmaktadır. Biri fakültenin iç bahçesini görmekte ve aradaki yeşil alan ile ilişkisini kuvvetlendirmek amacıyla mevcut duvar aluminyum doğrama cam bölme duvarları ile yer değiştirilmiştir. Bahçeyi gören oturma mekanının tefrişinde de dinlenme amaçlı rahat geniş koltuklarla, bahçeye yönlenmiş ve mekana hareket katan cam tuğla yapımı dairesel oturma nişleri uygulanmıştır. Bir diğer oturma grubu ise geçiş alanından alçıpan nişlerle ayrılmakta ve daha çok okuma ve çalışma aktivitelerine hitap edeceği için tefrişinde de dörtlü masa ve sandalye grupları kullanılmıştır. Mekanın tümünde yenilenen aydınlatma yenilenmiş mekanın bölünmesinde kullanılmış olan gri aluminyum rengine uyum sağlayacak gri tonda seramik kullanılmıştır. Kulüp ofisleri ve oturma mekanındaki ısıtma elemanları olan kaloriferler de ahşap kajlarla kapatılarak yapılan tüm yenileme çalışmaları ile bütünlüğü sağlamış bulunmaktadır. 1100 m² toplam alanı kapsayan tadilatlar yüklenci Taner Uraz tarafından yapılmıştır.

Proje Müellifleri: Prof. Dr. Murat Çıracı, Prof. Dr. Ahsen Özsoy, Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu

Proje Karakteristiği : İTÜ Maçka kampüsünde bulunan tarihi eski binanın kullanılmayan metruk vaziyetteki kule mekanları ve aynı kattaki derslikler tadil edilerek son derece modern bir görünüm kazandırılarak İTÜ Dr.Erol Üçer Müzikte İleri Araştırmalar Merkezi’ nin kullanımına verilmiştir. İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak açılan yeni merkez ülkemizin ihtiyacı olan müzikte konusunda eğitimli insanları yetiştirecektir. 6 studio, 7 etüd, 20 öğretim görevlisi ofisleri ve bir de kütüphanesi yapılan merkez 4 Mayıs 2000 tarihinde resmi olarak hizmete açılacaktır. Hem İnşaat Tic.San.A.ş. tarafında yapılan tadilatlar, İnş.Y.Müh. Erol Üçer’ in bağışları ile gerçekleşmiştir.

Yer : Ayazağa Kampüsü

Sözleşme tarihi : 21.09.1999

Sözleşme bedeli : 17,636,400,000 TL+KDV

Proje Müellifleri : Prof.Dr.Ahsen Özsoy, Araş.Gör. Pelin Dursun

Yüklenici : Sutek İnş.

Yapım başlama tarihi : 22.09.1999

Proje Yönetimi : PYM

Proje Karakteristiği : Gemi İnşaat Fakültesi zemin katında bulunan eski öğrenci kantini, kafeterya, mutfak ve salonu ile öğrenci sosyal merkezine dönüştürülmüştür. Salon yenilenen iç avlu ile bütünleşmektedir. İç avluda oturma anfisi düzenlenmiş, wasch beton ve granit parke taş kombinasyonu ile sıcak bir tören atmosferi sağlanmıştır. Salona giden koridora açılan mekanlarda yurt ve fakülte öğrencilerine hizmet verebilecek bir internet café, 2 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Salon, café ve bilgisayar laboratuvarları 810 m², iç avlu 700 m² dir. Tadilat ve inşaat faliyetlerinin tümü SUTEK İnş. Tic. San. A.Ş firması tarafından yapılmıştır.

Proje Müellifleri : Gök İnşaat ve Ticaret A.Ş., Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.

Proje Karakteristiği : Vadi Yurtları Gök İnşaat ve Tic A.Ş. ve Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından bağış olarak yapılmıştır.. Yapı Merkezi tarafından yapılan yurt binası üç katlı olup öğrencilerin tek kişilik odalarda kalması , ancak yemek pişirme ve yemek yeme, duş, WC ve çamaşırlık gibi mekanların ortak kullanılması amaçlanmıştır. Gök İnşaat tarafından yapılmış olan yurt binası iki katlı olup öğrencilerin, içinde WC ve duş bulunan iki kişilik suit odalarda kalması düşünülmüştür. Yurt binaların, her katı net 457 m2 olmak üzere simetrik olarak planlanmıştır. Yurtların taşıyıcı sistemi prefabrik olup, yapımları Gök İnşaat’ın ve Yapı Merkezin ürünleri olan prefabrik kolon, kiriş ve boşluklu döşemeleri ile oluşturulmuştur. Cephelerde ise yine Gök İnşaat’ın ısı yalıtımlı desenli duvar panelleri (Wasch) ile Yapı Merkezi’nin beyaz, gri ve çatı seviyesinde bant olarak kırmızı renkli Yapı Blok malzemeleri kullanılmıştır. Tüm doğramalar ısı yalıtımlı PVC malzeme ile yapılmıştır.Yurt binalarının iç aydınlatmaları yanısıra dış aydınlatma da yapılmıştır ve yurtların gece de algılanması sağlanmıştır. Yurtlarda ısıtma ile ilgili ekipmanlar bodrum kattaki tesisat odalarında yer almaktadır. Yangın güvenliği için ise, her odaya duman algılayıcı dedektörler ile koridor ve hollerde belli noktlarda yangın dolapları yerleştirilmiştir. Toplam 120 kişilik kapasiteye sahip olan Vadi yurtlarının inşaatı Ekim 1998’de tamamlandı ve hizmete açıldı.

Proje Karakteristiği : Maden Fakültesi bünyesinde bulunan 9 adet derslik, kitaplık, konferans salonu, öğretim elemanları lokali, fakülte arşivi, 2 adet bilgisayar laboratuvarı ve 4 adet laboratuvarın yapım ve onarım maaliyetleri üniversite mezunlarının ve muhtelif kuruluşların bağışları ile karşılanmıştır. Her biri 120 m2 büyüklüğünde olan dersliklerde taşyünü asma tavan yapılarak aydınlatma armatürleri de değiştirilen mekanlarda ferah ve iyi aydılatılmış mekanlar yaratılaması amaçlanmıştır. Duvarların yüzeyleri de alçı sıva ile düzgün hale getirilerek saten boya ile boyanarak döşemedeki iyi durumda olan karomozaik zemin kaplamalarının silimi ve cilalama işi ile birlikte derslikler hijyenin kolay sağlanacağı eğitim ortamaları olmaları sağlanmıştır. Dersliklerin yeniden tefrişi yapılarak, öğrenci koltukları, laminat öğrenci vestiyerleri, öğretim üyelerinin kürsüleri yenilenmiş ve derslik yazı tahtaları ile projeksiyon donanımlarının yapımı ile birlikte ısıtma radyatör panellerini gizleyecek laminat kaj uygulaması da bu derslikleri modern ve konforlu eğitim mekanlarına dönüştürmüştür. Dersliklerin yanısıra fakülte binasında bulunan toplantı salonun zeminindeki halı ve koltuk donanımları yenilenmiştir. Toplam 200 m2 alanı olan fakültenin kitaplığında da halı döşemesi yenilenmiş, taş yünü asma tavan yapılarak aydınlatma sistemi de değiştirilmiş olmakla birlikte, ayrıca toplam 50 kişilik okuma masalarına da masa üstü aydınlatma sistemi de uygulanarak öğrencilere çağdaş bir çalışma ortamı sağlanmıştır. Gemoloji Laboratuvarı, Maden Yatakları Laboratuvarı, Mineral Hazırlama Laboratuvarı ve Yüksek Lisan Öğrencileri Araştırma Laboratuvarında da genel olarak taşyünü asma tavan kaplamaları uygulaması, aydınlatma sisteminin yenilenmesi, zemin kaplamalarının bakımı ve duvar yüzeylerini boya ve sıva yenileme işleri yapılarak, tüm mekanlar yenilenmiştir. Öğrencilerin araştırma imkanlarını da en üst düzeye getirmek üzere 35 kişilik ve 45 kişilik yeni iki bilgisayar laboratuvarı tüm mobilya ve teknik donanımları ile birlikte yapılmıştır. Yukarıda adı geçen tüm mekanların tadilat ve yenileme işleri Cağ Elektrik ve İnşaat A.Ş. tarafından yapılmıştır.

Yer : Ayazağa Kampüsü

Sözleşme tarihi : 04.02.1998

Sözleşme bedeli : 6,000,000 USD

Proje Müellifleri : Mimari Revizyon: Araş. Gör. Hüseyin Kahvecioğlu, Araş. Gör. Nurbin Paker Kahvecioğlu

Yüklenici : Sutek İnş.

Toplam döşeme alanı(1 Blok) : 1,300m2

Yapım başlama tarihi : 11.02.1998

Proje Yönetimi : PYM

Proje Karakteristiği : Gölet Yurtları’nın projeleri İ.T.Ü. bünyesinde açılan bir mimari proje yarışması ile elde edilmiş, yapım maaliyetleri ise üniversite mezunlarının bağışları ile karşılanmıştır. İ.T.Ü. Ayazağa Kampüsünde yer alan yapay gölet kıyısındaki yurtlar 5 ve7 blokluk toplam 12 benzer bloktan oluşmaktadır. Mimari projelerin tasarım süreci, bir yapı projesi geliştirmenin yanında çağdaş bir öğrenci yurdu tipolojisinin araştırılması olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda amaç, birçok öğrenci yurdunda rastlanan ve üniversite öğrencisinin mekansal ihtiyaçları ile tam olarak örtüşmediği düşünülen plan kurgusuna karşı, alternatif bir mekansal organizasyon geliştirmek olmuştur. Bu yaklaşım doğrultusunda projenin şekillenmesindeki en önemli etkenleden biri, zihinlerdeki “öğrenci yurdu” imajından kurtularak bir “ev” anlayışının benimsenmesi olmuştur. Buna göre her yurt binası 6 konuttan oluşan bir konut grubu olarak düşünülmüştür. Her bir kont ikişer kişilik 4 yatak odasından 8 öğrenciyi barındırmakta ve günlük oturma ve yemek salonu, pişirme nişi, WC- duş ve lavabo grubunu içermektedir. İki kişilik yatak odalarında her iki öğrenci için yatağın yanısıra, çalışma masası, kitaplık, yüklük yer almaktadır. Konutlardan ayrı olarak yurtta, bütün öğrencilere hizmet eden ortak mekanlar yer almaktadır. Sonuçta, yatak odalarında oturma- yatma ve çalışma imkanı olan kişiye özel alanlardan, iki kişinin paylaştığı yatak odaları, sekiz kişinin paylaştığı konutlar ve tüm yurt sakinlerinin paylaştığı ortak mahaller farklı fiziksel ve sosyal ölçekler sunmaktadır. Bu kurgu; öğrencilere “ortak yaşam”ın getireceği sosyal zenginliği, bireysel inisiatifi ile yaşama imkanı sağlayacaktır. Bir başka deyişle, öğrenciler dilediklerinde tüm yurt sakinleri ile aynı ortamı paylaşacak kadar sosyal ve kollektif bir yaşam ortamı bulabilirken, dilediklerinde odalarındaki özelleşmiş alanlarda tamamen bireysel bir ortam bulabileceklerdir. Bu özelliklerin yanında, yukarıda söz edilen “konutlardan” ayrı olarak her blokta yer alan dört adet tek kişilik banyolu, mutfak nişli oda ile bir adet suit gerektiğinde öğretim elemanlarının da öğrencilerle birlikte kalmasına olanak sağlamaktadır. Gölet yurtlarının ilk beş bloktan oluşan inşaatı Ekim 1998’de, diğer yedi blokunun inşaatı ise Mayıs 1999’de tamamlanarak kullanıma açılmıştır. Toplam 13 500 m2 inşaat alanına sahip bu yurtların yapımı Sutek İnşaat Ticaret Sanayi A.Ş. tarafından 6.000.000 USD bedelle yapılmıştır.

Proje Karakteristiği : Kimya Metalurji Fakültesi bünyesinde bulunan 9 adet derslik, 146 koltuk kapasiteli toplantı salonu yenilenerek, 2 adet bilgisayar laboratuvarı ile birlikte hizmete açılmıştır. Dersliklerin her biri 120 m2 olup, tüm mekanlarda taşyünü asma tavan ile yeni modüler aydınlatma sistemi yapılmıştır. Zemin kaplaması yenilenerek linolyum PVC kaplama ile duvar yüzeylerine de alçı sıva ve saten boya uygulaması yapılmıştır. Dersliklerin yeniden tefrişi yapılarak, öğrenci koltukları, laminat öğrenci vestiyerleri, öğretim üyelerinin kürsüleri yenilenmiş ve derslik yazı tahtaları ile projeksiyon donanımlarının yapımı ile birlikte ısıtma radyatör panellerini gizleyecek laminat kaj uygulaması da bu derslikleri modern ve konforlu eğitim mekanlarına dönüştürmüştür. Bununla birlikte dersliklerin dördünde ve iki adet bilgisayar laboratuvarında da havalandırma sistemi uygulanmıştır. Bilgisayar laboratuvarlarının biri, öğrencilerin araştırma ve çalışmalarını yapmaları için 68 kişilik genel, diğeri ise 32 kişilik kapasitede eğitim amaçlı laboratuvarlar olarak kullanılmaktadır. Bilgisayar laboratuvarlarının da kullanıma açılmadan önce dersliklerdeki tadilat programı aynen uygulandı, ayrıca mekanların teknik ve mobilya donanımları da yenilendi.Fakültenin 146 koltuk kapasiteli toplantı salonunun da zemin kaplaması linolyum PVC kaplamasıyla, tavan ise taşyün asma tavan ve modüler aydınlatma armatürleri ile yenilendi. Toplantı salonun yazı tahtaları ile birlikte projeksiyon perdesi de yenilendi ve prezentasyon amaçlı sabit bilgisayar ve projeksiyon aletlerinin donanımları da yapılarak kullanıma açılmış bulunmakta. Fakültenin orta bahçesinde yapılan bitkilendirme çalışmaları ve öğrencilerin toplanma ve sosyal aktivitelerine hitap edecek amfitiyatro inşaatının çalışmaları da devam etmektedir. Fakültenin tüm tadilat ve yenileme çalışmaları Boyut Mimarlık ve Dekorasyon tarafından yapılmıştır.

Proje Karakteristiği : İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan fizik labotuvarlarından altı tanesi yenilenerek hizmete açılmıştır. Laboratuvarlardan sırasıyla Nurettin Çarmıklı Fizik Laboratuvarı 200 m2 60 kişilik,2 adet Erimtan Fizik Laboratuvarları toplam 313 m2 84 kişilik, Siemens Genel Fizik Laboratuvarı 272 m2 ve 88 kişilik, Doç.Dr. Mürüvvet Şenalp Arıkan Genel Fizik Laboratuvarı ise 153 m2 60 kişilik olup bütün meknaların döşeme, duvar, asma tavan, tesisat ile tezgah ve dolapları yenilenmiştir. Fizik laboratuvarları tadilat projeleri Fon İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. tarafından yapılmıştır.

Proje Karakteristiği : Elektrik Elektronik Fakültesi bünyesinde bulunan 3 adet derslik, öğretim üyeleri dinlenme salonu, giriş holü ve dekanlık tadilatları ve yenileme çalışmaları üniversite mezunlarımızın bağışları ile yapılmıştır. Dersliklerin yenilenmesi zeminde linolyum PVC kaplaması, taşyünü asma tavan ile modüler aydınlatma armatürlerinin kullanılması ile gerçekleşmiştir. Bunların yanısıra mekanların tefrişi yeniden yapılarak, modern eğitim mobilya ekipmanları ile birlikte öğretim üyelerinin kürsüleri ve eğitim prezentasyonlarında gerekli yazı tahtası ve projeksiyon donanımlarının hepsi yerinde uygulanmıştır. Sınıflara jaluzi perdeler takılarak, ısıtma radyatör panellerin de linolyum kajlarla gizlenmesi mekanlardaki yenileme çalışmalarının bütünlüğünü sağlamıştır. Fakültenin giriş holünde de tadilat çalışmaları duvarların alçı sıva ve boya çalışamaları ile aydınlatma armatürlerinin yenilenmesi ile temiz ve refah bir giriş holü düzenlenmesinden ibarettir. Tüm bu çalışmaların yanısıra öğretim üyelerine de oturma ve dinlenme amaçlı bir salon düzenlenmiştir. Mekanda öğretim üyelerimize dinlenme amaçlı yumuşak oturma mobilya ekipmanları, bir toplantı grubu, kütüphane ve bir televizyon ile birlikte düzenlenmiş olup öğretim üyelerimizce kullanılmaktadır. Tadilat ve inşaat faliyetlerinin tümü SUTEK İnş. Tic. San. A.Ş firması tarafından yapılmıştır.

Yer : ITÜ Ayazaga Kampüsü

Sözlesme tarihi : 04.08.1998

Sözlesme bedeli : 565,000 USD

Yüklenici : Yapi Merkezi Insaat ve San. Tic. A.S

Toplam döseme alani : 1,462 m2

Yapim baslama tarihi : 05.10.1998/ Bagis

Proje Yönetimi : ITÜ Proje Yönetim Merkezi, üniversitenin insaat yapim faaliyetlerinin daha etkin bir sekilde planlanmasi, yürütülmesi ve kontrolünü, yapilan bagislarin insaat yatirimlarinda en etkin bir sekilde programlanmasini ve denetimini saglar.

Proje Karakteristigi : Yurt binası Dr. Natuk Birkan tarafından bağış olarak yapılmıştır. Proje tasarımında yurdu kullanacak öğrencilerin tek kişilik odalarda kalması, ancak mutfak yemek ofisi, duş, WC ve çamaşırlık gibi mekanların ortak kullanılması amaçlanmıştır. Her katı net 457 m2 olmak üzere üç katlı ve simetrik olarak planlanmıştır. Her katta 10’ar kişilik iki suit bulunmakta, her suitte 10 öğrenci odası, çay mutfağı ve çamaşır yıkama unitesi yer almaktadır. Yine her katta suitlerin arasında ortak dinlenme holleri ve merdiven kovası bulunmaktadır. Bu hollerde TV de seyredilebilmektedir. Ayrıca zemin katta bir yönetici odası, birinci katta kitaplık üçüncü katta bavul odası bulunmaktadır. Öğrenci odaları, çalışma ve yatma bölümlerinden oluşmaktadır. Bina yapımında, kat döşemelerinde Yapı Merkezi tarafından üretilen prefabrike boşluklu döşeme elemanı olan Panelton kullanılmıştır. İç mekanlarda ve dış cephede duvar elemanı olarak yine Yapı Merkezi tarafından üretilen Yapı Blok kullanılmıştır. Cephede beyaz, gri ve çatı seviyesinde bant olarak kırmızı renkliYapı Blok kullanılmıştır. Yurt binası çevresindeki kaldırım ve yollarda, Yapı Merkezi ürünü kilitli beton parke elemanlar kullanılarak çevre düzenlemesi yapılmıştır.

Proje Karakteristiği : İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan kimya labotuvarlarından iki tanesi yenilenerek hizmete açılmıştır. Toplam 262 m2 alana sahip Entes Analitik Kimya Laboratuvarı 64 öğrenci kapasiteli olup, iki adet araştırma laboratuvarı ile desteklenmektedir. Tadilat kapsamında, döşeme, duvar, asma tavan, tesisatlar ile tüm laboratuvarın tezgah ve dolapları yenilenmiştir. Ayrıca 370 m2 alana sahip olan Koç Fiziksel Kimya Laboratuvarı ise 72 öğrenci kapasiteli olup, iki adet araştırma laboratuvarı ile desteklenmektedir. Mekandaki döşeme, duvar, asma tavan, tesisatlar ile tezgah ve dolaplar değiştirilmiştir. Her iki tadilat projeside Fon İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. tarafından yapılmıştır.

Yer : Gümüşsuyu Kampüsü

Sözleşme tarihi : 21.10.1999

Sözleşme bedeli : 1,949,878 USD

Proje Müellifleri : Mimari Revizyon: Araş. Gör. Hüseyin Kahvecioğlu, Araş. Gör. Nurbin Paker Kahvecioğlu

Yüklenici : Sutek İnş. A Ş.

Toplam döşeme alanı : 8320 m2

Yapım başlama tarihi : 24.10.1999

Proje Yönetimi : PYM

Proje Karakteristiği : Gümüşsuyu Öğrenci Yurdu, İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü’nde yer alan eski “Talebe Yurdu” binasının yenilenmesi ile oluşmuştur. Öğrenciliği sırasında bu yurtta kalan bir çok İTÜ mezununun yakın tarihimizin iş ve politika yaşamında önemli roller üstlenmesi, yapıya üniversite tarihi açısından ayrı bir önem vermektedir. Talebe yurdu olarak kullanımından sonra belli bir süre Yabancı Diller Okulu olarak kullanılan yapı 1997 öncesinde bir süre kullanım dışı bırakılmış, bu süre zarfında da oldukça yıpranmıştır. Yenileme projesi, üniversite tarihindeki öneminin yanısıra kent içindeki konumu ile özel bir yere sahip olan bu yapının yeniden öğrencilerin hizmetine sunulması konu almıştır. Bu amaçla gerçekleştirilen projede; yapının üst iki katı öğrenci yurdu; zemin katı genel yemekhane ve mutfak, öğrenci birliği büroları, öğrenci kulüpleri, açık teras; alt zemin kat planı ise teknik servisler ve personel mekanları olarak düzenlenmiştir. Taşıyici sistemin getirdiği kısıtlamadan dolayı değiştirilemeyen temel modüller yatak odalarının büyüklüğünü belirlemiş ve elde edilen mekanlarda 3 kişinin konaklaması en uygun çözüm olarak görülmüştür. Normalin üstündeki kat yükseklikleri düşürülerek elde edilen tesisat galerileri, her yatak odasına özel bir banyo-WC-lavabo grubu yapılmasına imkan sağlamıştır. Yurtta ayrıca toplam 9 adet tek ve çift kişilik kullanımı olabilecek banyolu ve mutfak nişli suit oda yer almaktadır. Bunlarla beraber kapasite 240 yatağa ulaşmaktadır. Yurtta genel kullanıma hizmet veren 4 adet (içinde mutfak bölümü de bulunan) günlük oturma salonu, toplam üç adet sesli ve sessiz çalışma salonu, iki adet çamaşır ve ütü odası yer almaktadır. Toplam 5600 m2 kullanım alanı olan Gümüşsuyu öğrenci yurdunun tadilat çalışmaları Sutek İnşaat Ticaret Sanayi A.Ş. tarafından 1.948.878.76 USD bedelle yapılmıştır.

Yer : Maçka Kampüsü
Sözlesme tarihi : 15 Eylül 2000
Kesif bedeli: 1,500,000 USD
Yükleniciler : HEM Mimarlik Dek. Uyg. San. ve Tic. Ltd. Sti
TESKAR Termomekanik Isitma ve Sogutma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
AKDAG Makina Ticaret ve Sanayi A.S.
GALATA Elektrik Aydinlatma Tic. ve San. A.S.
ELSI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
SIEMENS Cerberus Güvenlik Sistemleri A.S.
MODE Engineering Ltd.
AAA Group Ltd.
M Audio Corporation
Yapim baslama tarihi: 20 Eylül 2000
Insaat bitis tarihi : 24 Mayis 2001
Açilis tarihi : 25 Mayis 2001
Proje Müellifi : Recording Architecture Ltd.
Proje Yönetimi : ITÜ Proje Yönetim Merkezi
Toplam döseme alani : 207m2
Proje Karakteristigi : ITÜ Maçka Kampüsü Binasinda bulunan ITÜ-Dr. Erol Üçer Müzik Ileri Arastirmalar Merkezi Kayit Stüdyosu Sn. Dr. Erol Üçer’in degerli katkilariyla gerçeklestirilmistir. Maçka Kampüsü binasinda kayit stüdyosu olarak insa edilen mekanda 1945 yilinda kurulan ITÜ Radyosu 1971 yilinda ilk stereo vericisini gerçeklestirerek stereo yayina baslamistir. 1953 yilinda kurulan ve ülkemizin ilk televizyon istasyonu olan ITÜ-TV deneme yayinlarina baslamis ve TRT’nin Istanbul stüdyolari ve vericisi kurulana kadar 1969 – 1975 yillari arasinda ayni mekan TRT tarfindan paket yayinlarinin yapiminda kullanilmistir. Ancak o dönemde TRT Kanunu ile ülkemizde radyo ve televizyon yayin tekelinin TRT Kurumuna verilmesi üzerine ITÜ Radyosu ve ITÜ-TV yayinlarina son verilmistir. Uzun süre kullanilmamakta olan eski stüdyo mekani ITÜ-Dr. Erol Üçer Müzik Ileri Arastirmalar Merkezinin önemli bir bölümü olan kayit stüdyosunun yapimi için uygun görülmüstür ve 20 Eylül 2000 tarihinde Sn. Dr. Erol Üçer’in degerli katkilariyla yapimina baslanmistir. Mekanda gerekli akustik ölçümler yapitirilmis ve sonuçlar dogrultusunda kayit stüdyosu proje tasarimi Ingiltere’deki Recording Architecture Ltd. firmasi tarfindan hazirlanmis ve ITÜ Proje Yönetim Merkezinin yönetiminde yerli altyüklenicilere uygulamasi yaptirilmistir. Kayit stüdyosunun yapiminda uygulanan çok katmanli ve farkli özellikteki mekan yalitimlari ve akustik iyilestirme çalismalari ile proje oldukça karmasik bir yapim süreci geçirmistir. Yapimda kullanilan yalitim özellikli malzemelerin büyük bir kismi yutdisindan ithal edilmistir ve bazi akustik malzemeler proje için özel olarak tasarlanip üretilerek yerinde uygulamalari yapilmistir. Kayit stüdyosu 34m2’lik kontrol odasi ve 88,5m2’lik sinema-studyo kayit gibi genis mekanlarda oda orkestrasi büyüklügündeki gruplar tarafindan çalinacak müzik ve film müzikleri kayitlarinin teknik altyapida kullanilan ileri ses teknoloji sistemleri ile yapilacak sekilde tasarlanmis ve yapilmistir. Bununla birlikte ayni mekanda bulunan “midi” kayit ve kontrol odalari Müzik Ileri Arastirmalar Merkezi tonmaister ögrencileri için egitim amaçli bir arastirma ve gelistirme laboratuvari olarak projede yer almaktadirlar. ITÜ-Dr. Erol Üçer Kayit Stüdyosu bu kadar genis kapsamli islevleri ile ülkemize tonmaister yetistirmek ve müzik teknolojisinde egitim ve arastirmayi baslatmak amaci ile dünya standartlarinda kurulmus ilk studyodur.

Proje Müellifleri : Mimar Ferdi Çelik, Prof. Dr. Hasan Şener

Proje Karakteristiği : İstanbul Teknik Üniversitesi - Moleküler Biyoloji Bölümü için son derece önemli olan bu labaratuvarlar, gerek fiziksel alt-yapı gerekse de teknik donanımlar açısından nitelikli ve çağdaş teknolojileri içermektedir. Fiziksel ve teknik alt yapısı için 400.000.- USD’lik bir bağış bütçesiyle biririlen labaratuvarlar, konusuyla ilgili tüm araştırmalar için yeterli ekipman ile donatılmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi binasında yer alan Labaratuvarlar, teknik ve yönetim alanlarıyla özel bir konumda olmasının yanısıra mimari çözümüyle de ortak kullanıma cevap verebilecek şekilde planlanmıştır. Proje kapsamında üç adet laboratuvar, iki adet termo oda, birer adet teknisyen, soğuk, yıkama, radioaktivite, santrüfüj, bekçi ve karanlık oda ile sekiz adet bölüm yönetici odası bulunmaktadır. Bölüm altyapısı, havalandırma, temiz ve pissu, elektrik, data, basınçlı hava, vakum ve LPG tesisatlarıyla desteklenmiş ve laboratuvar tezgahları, dolaplar, ofis mobilyaları, cihazlarla donatılmıştır. Aynı anda 100 öğrenciye hizmet verebilecek kapasitede olan bölüm 705m2 alana sahiptir.

Yer : Ayazaga Kampüsü

Sözlesme tarihi : 01.08.2000

Kesif bedeli: 585,000 USD

Yükleniciler : SUTEK Ins. Tic. San. Tic. _ Insaat Isleri

KOLEKSIYON _ ÖSM Masa Sandalyeleri

MOBSAN_ Konferans Merkezi Koltuklari, Klup Odalari Mobilyalari

ELEKTROPANÇ_ Ses, Görüntü ve konferans Sistemi

MIMTA_ Mutfak Ekipmanlari

ZEKI BILARDO_ Bilardo Masalari

Yapim baslama tarihi : 07.08.2000

Inşaat bitiş tarihi : 15.02.2001

Açılış tarihi : 21.02.2001

Proje Müellifleri : Prof.Dr. Ahzen Özsoy, Ars.Gör. Pelin Dursun

Proje Yönetimi : ITÜ Proje Yönetim Merkezi

KULLANIM ALANLARI

Ögrenci Sosyal Merkezi :

Alanlar

 • Kafetarya= 288 m2
 • Klup Odalari toplami= 67 m2
 • Bilardo Salonu= 54 m2
 • Depo = 30 m>2
 • Veranda= 65 m2

Toplam= 504 m2

Konferans Merkezi :

Alanlar

 • Salon 1 (Prof.Dr. Burhanettin Sezerar Konf. Salonu, 109 kisilik)= 147 m2
 • Salon 2 (Tevfik Ileri Amfisi, 156 kisilik)= 220 m2
 • Salon 3 (Seminer Odasi ,64 kisilik)= 105 m2
 • Salon 4 (Derslik, 26 kisilik)= 49 m2
 • Salon 5 (Derslik, 26 kisilik)= 49 m2
 • Koridor= 126 m2
 • Fuaye = 49 m2

Toplam= 745 m2

Proje Karakteristigi :

ITÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Ögrenci Sosyal Merkezi ve Konferans Merkezi Yenileme Projesi Sn.Idris Yamantürk’ün degerli katkilariyla 585,000 USD lik bütçe ile gerçeklestirilerek 21 Subat 2001 tarihinde hizmete açilmistir.

Proje kapsaminda ;

Elektrik Elektronik Fakültesi Ögrenci Sosyal Merkezi tasarimi, avluyla bütünlesen ve dis mekana açilan saydamlastirilmis bir mekanda 114 kisilik Kafeterya, Bilardo Salonu ve Ögrenci Klüp odalarindan olusmaktadir. Teknolojik anlamda donatilmis mekanlarda, ögrencilerin çesitli ihtiyaçlarina cevap verebilen esnek bir mekan tasarimi hedeflenmistir.

Elektrik Elektronik Fakültesi Konferans Merkezi tasarimi, çok amaçli kullanilabilecek ve teknolojik gerekliliklere sahip 2 büyük Konferans Salonunun yani sira bunlari destekleyecek ve paralel oturumlara olanak verebilecek Derslik ve Seminer Odalari ile Fuayeden olusmaktadir. Kullanilan malzeme ve donatilari ile çagin gereksinmelerine uygun bir mekan kalitesi elde edilmesi hedeflenmistir.

Farkli ihtiyaçlara cevap verebilecek 5 salondan olusan Idris Yamantürk Konferans Merkezi orta ölçekte 5 parallel sessionda konferans verilebilecek bir kapasiteye sahiptir.

Prof. Dr. Burhanettin Sezerar Konferans Salonu isitma, sogutma havalandirma ve ses, görüntü-konferans sistemi teknik donanimlarina sahip 109 kisilik bir konferans salonudur.. Tevfik Ileri Amfisi isitma, sogutma havalandirma ve ses, görüntü-konferans sistemi teknik donanimlarina sahip 156 kisilik bir amfidir. 64 kisilik bir seminer salonu ve 24 kisilik 2 adet küçük seminer salonlari klimatize edilmistir.

Yer : ITÜ Ayazaga Kampüsü

Sözlesme tarihi : 04.08.1998

Sözlesme bedeli : 760,000 USD

Proje Müellifleri : Yapı Merkezi İnşaat ve san. Tic. A.Ş.

Yüklenici : Yapi Merkezi Insaat ve San. Tic. A.S

Toplam döseme alani : 1,908 m2

Yapim baslama tarihi : 10.03.1999/ Bagis

Proje Yönetimi : ITÜ Proje Yönetim Merkezi, üniversitenin insaat yapim faaliyetlerinin daha etkin bir sekilde planlanmasi, yürütülmesi ve kontrolünü, yapilan bagislarin insaat yatirimlarinda en etkin bir sekilde programlanmasini ve denetimini saglar.

Proje Karakteristigi : Yurt binası Dr. Natuk Birkan tarafından bağış olarak yapılmıştır. Yurt, bodrum kat, zemin kat, 1.kat ve 2.kat olmak üzere her katı net 457 m2 ve simetrik olarak planlanmıştır. Proje tasarımında yurdu kullanacak öğrencilerin tek kişilik odalarda kalması, ancak mutfak yemek ofisi, duş, WC ve çamaşırlık gibi mekanların ortak kullanılması amaçlanmıştır. Her katta 10’ar kişilik iki suit bulunmakta, her suitte 10 öğrenci odası, çay mutfağı ve çamaşır yıkama unitesi yer almaktadır. Yine her katta suitlerin arasında ortak dinlenme holleri ve merdiven kovası bulunmaktadır. Bu hollerde TV de seyredilebilmektedir. Ayrıca zemin katta bir yönetici odası, birinci katta kitaplık üçüncü katta bavul odası bulunmaktadır. Öğrenci odaları, çalışma ve yatma bölümlerinden oluşmaktadır. Bina yapımında, kat döşemelerinde Yapı Merkezi tarafından üretilen prefabrike boşluklu döşeme elemanı olan Panelton kullanılmıştır. İç mekanlarda ve dış cephede duvar elemanı olarak yine Yapı Merkezi tarafından üretilen Yapı Blok kullanılmıştır. Cephede beyaz, gri ve çatı seviyesinde bant olarak kırmızı renkliYapı Blok kullanılmıştır.

Yer : Gumussuyu Kampüsü

Sözleşme tarihi : -henuz sozlesme imzalanmadi-

Tahmini bedeli : 1,000,000 USD

Proje Müellifleri : Mimari Revizyon: Araş. Gör. Hüseyin Kahvecioılu, Araş. Gör. Tolga İLTER

Toplam döşeme alan(1 Blok) : 3,590m2

Proje Yönetimi : PYM

Proje Karakteristiği : ITU Gumussuyu Kampusunda yillardir hizmet vermekte olan spor salonlarinin yenilenmesi icin hazirlanmis bir projedir. 3 Bloktan olusmaktadır. Ana Binanın (B Blok) tarihi ozellikleri goz onunde bulundurularak yenilenecek, Su anda kullanılmaz durumda olan diger salon ise (A Blok) cephesiyle birlikte ele alinacaktir. 3 Blogu olusturan hizmet birimlerinin toplandigi C Blok ise yikilarak yerine yeni bir hizmet birimi inşa edilecektir. Bu ozellikleriyle projenin gerceklestirilebilmesi icin kaynak beklenmektedir.

Yer : ITÜ Ayazaga Kampüsü

Sözlesme tarihi :05.07.1995

Sözlesme bedeli : 51,000,000,000._ TL

Proje Müellifleri : Doç. Dr. Alper Ünlü, Araş. Gör. Dr. Gökhan Ülken, Araş. Gör. Suat Apak

Yüklenici : Bacinoglu Insaat Ltd.

Toplam döseme alani : 10,000 m2

Yapim baslama tarihi : 05.10.1998 / Bagis protokolü

Proje Yönetimi : ITÜ Proje Yönetim Merkezi, üniversitenin insaat yapim faaliyetlerinin daha etkin bir sekilde planlanmasi, yürütülmesi ve kontrolünü, yapilan bagislarin insaat yatirimlarinda en etkin bir sekilde programlanmasini ve denetimini saglar.

Proje Karakteristigi : Yurt bloğunun yatak kapasitesi 196 kişidir. Her oda 2 kişilik olup, her türlü konfora yanıt verebilecek şekilde düzenlenmiştir. Her katta bir çizim odası, bir kat ofisi, kat başlarında bir dinlenme ve bir etüd salonu vardır. Odalar genelden özele geçebilecek düzeyde dörtlü gruplardan oluşturulmuştur, bu düşünce iç mekanda koridorlarda genişlemelerle iç mekana da yansıtılmıştır. Her kat iki büyük WC-duş ve lavabo grupları ile son derece konforlu bir biçimde düzenlenmiştir. Binanın zemin katı idari, dinlenme, self-servis yemek pişirme, TV izleme işlevlerine ayrılmıştır. Bodrum kat ise çamaşır yıkama, kurutma, ütüleme, depolama, görevli lojman işlevlerine ayrılmıştır. Bina Sayın Dr. Natuk Birkan’ın bağışlamış olduğu 1 milyon USD ile biritirilmiştir.

İrtibat: Dogus Holding Merkez Bürosu, 80626 Maslak - Istanbul
Yapım Süreci: 20/03/2000 - 25/12/2000
Maliyet: $16.000.000
Proje Müellifleri: ITU Proje Yönetim Merkezi/
Dr. Attila Dikbas ( Müdür - Proje Koordinatörü)
Nilüfer Arer (Yüksek Mühendisi)
Ali Sarana ( İnşaat Mühendisi)
Remzi Gümüş (Elektrik Mühendisi)
Eşref Felamur (Makine Mühendisi)
Cihat Mollaahmet (İnşaat Mühendisi)
Proje Karakteristiği: Bu proje araba satışı üzerine yoğunlaşmış olup, Doğuş Otomotiv bünyesi içerisinde Doğuş Alışveriş Merkezi, VW Showroom, Audi Showroom, Seat Showroom ve bunlara ait servis birimleri ile bir adet garajdan oluşan bir kompleks olarak dizayn edilmiştir. Konsept Alman VW Grubu'nu temsil eden bir mimar tarafından yaratılmış, bugünlerde tipik bir proje haline gelmesine karşın, Türkiye'de böyle bir fikir ilk kez kullanılmıştır. Kompleks içerisinde her showroom ve ona ait olan servis birimi Alışveriş Merkezi'nin çevresine yerleştirilmiş, her biri farklı mimari yapısıyla diğerlerinden ayrılmaktadır. Alışveriş Merkezi projenin odak noktası olmamakla birlikte, müşterilerin iyi zaman geçirmeleri, ve araba alım-satımı dışındaki diğer ihityaçlarını da karşılayabilmeleri için birleştirici bir eleman olarak tüm kompleksin ortasında yeralmaktadır. Bina içerisinde "Otorama" adında içerisinde mağazalar, restoranlar ve sinemalar bulunan bir yer de bulunmaktadır. Tüm kompleksin ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan Hizmet Odası, projenin ikinci kısmını oluşturmaktadır.

Yer : İTÜ Ayazağa Kampüsü

Sözleşme tarihi : 26.12.1997

Sözleşme bedeli : 3,000,000._USD

Proje Müellifleri : Prof.Dr. Uğur Erkman-Prof.Dr. Hasan Şener

Yüklenici : Özer İnşaat Taah. Ve Tic. A.Ş

Toplam döşeme alanı : 7560 m2

Yapım başlama tarihi : 26.12.1997

Proje Yönetimi : İTÜ Proje Yönetim Merkezi, üniversitenin inşaat yapım faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde planlanması, yürütülmesi ve kontrolünü, yapılan bağışların inşaat yatırımlarında en etkin bir şekilde programlanmasını ve denetimini sağlar.

Proje Karakteristiği : Yapımı 1989 yılıdan itibaren süren Kültür Merkezi İnşaatı son iki sene içinde 2001 Atılım Projesi kapsamında 21 Nisan 2000 tarihinde bitirilerek hizmete açılmıştır. 7560 m2 kapalı alanı olan Merkez, HVAC sistemi ve teknolojik altyapısı ve 470 kişilik Konferans Salonu, 6 adet 50’şer kişilik küçük toplantı salonları ile Kongre merkezi olarak da kullanıma olanak sağlamaktadır. Kültür Merkezi, İTÜ’deki sosyal ve kültürel faaliyetlere, öğrenci dakanlığı çalışmalarına olanak sağlayacak bir program içerir. Bina aynı zamanda; 60 kişilik restaurant, 80 kişilik masalı toplantı salonu ve açık mekanlarına da yaılan 2 adet bar içermektedir. Tiyatro, sinema gibi etkinliklere de cevap verebilecek ses ve ışık düzenleriyle donatılmış konferans salonu ile bina, Üniversitenin sosyal faaliyetlerinin de odak noktasını oluşturacaktır. Merkezin mimari kurgusunda, ihtiyaç programının dar anlamda karşılandığı bir bina olmanın ötesinde, üniversite ölçeğinde bir “prestij ve röper bina” niteliği taşımaktadır.