Slider

Proje Karakteristiği : İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan fizik labotuvarlarından altı tanesi yenilenerek hizmete açılmıştır. Laboratuvarlardan sırasıyla Nurettin Çarmıklı Fizik Laboratuvarı 200 m2 60 kişilik,2 adet Erimtan Fizik Laboratuvarları toplam 313 m2 84 kişilik, Siemens Genel Fizik Laboratuvarı 272 m2 ve 88 kişilik, Doç.Dr. Mürüvvet Şenalp Arıkan Genel Fizik Laboratuvarı ise 153 m2 60 kişilik olup bütün meknaların döşeme, duvar, asma tavan, tesisat ile tezgah ve dolapları yenilenmiştir. Fizik laboratuvarları tadilat projeleri Fon İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. tarafından yapılmıştır.