Slider

Lisansüstü Ön Kayıtları ve Gerekli Belgeler

İTÜ tarafından ilan edilen ön kayıt tarihleri arasında (2021-2022 Öğretim yılı başvuru takviminin Mayıs 2021'de ilan edilmesi beklenmektedir) http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/luikinciogretim/basvuru/ adresinden ön kayıt yapılması gerekmektedir. Ön kayıt işlemi, belgelerin sisteme nasıl ekleneceği ve referans verme işleminin nasıl yapılacağı konusunda yukarıda belirtilen web adresinde açıklama yapılmıştır.

ÖNEMLİ NOT: Adaylar tarafından ön kayıt sırasında yapılan İTÜ yüksek lisans programları tercih sıralaması daha sonra değiştirilemez. Birden fazla programdan kabul alan öğrenciler yaptıkları sıralamaya göre sistem tarafından otomatik olarak yerleştirilir ve kabul alsalar dahi diğer bir programa kayıt yaptıramazlar. Ön kayıt sırasında bu durumun dikkate alınması önemle hatırlatılır.

Ön Kayıt Sırasında Sisteme Eklenmesi İstenen (PDF Formatında ) Belgeler;

1) Niyet Mektubu (öğrencinin lisansüstü eğitimden beklentileri ve çalışmak istediği alan hakkında)

2) Mezun olduğu/olacağı tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan Lisans ve Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgeler (transkript). ‘İnşaat Yönetiminde Bilişim - IT in Construction Management’ programına başvuracak adaylardan not ortalaması şartı aranmamaktadır.

3) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya GRE sınav sonuç belgelerinden biri (ALES ve GRE belgelerinin geçerlilik süresi 3 yıldır).

2021-2022 öğretim döneminden geçerli olmak üzere ALES/GRE şartı kaldırılmıştır.

4) İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri. Yüksek Lisans başvurularında dil belgesi zorunlu belge değildir. 1.Dönem ders seçimlerine kadar tamamlanması gerekmektedir. Geçerli dil belgesi olmadığı halde programa kabul alan öğrenciler kesin kayıtlarını yaptırabilir ancak hiçbir şekilde ders alamazlar. Bu öğrenciler belgelerini teslim edinceye kadar, en fazla 1 yıl geçerli olmak üzere, hazırlık sınıfı öğrencisi olarak kabul edilirler.

İngilizce yeterliği için kabul edilecek belgeler ve kabul edilecek başarı alt sınırları İTÜ Senatosunun 8.7.2021 tarihli kararı gereğince ortak olarak belirlenmektedir. Bu konudaki şartlara, geçerlilik sürelerine ve gereken puanlara İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün ilgili sayfalarından ulaşabilirsiniz. (Nisan 2023 tarihi itibarı ile güncel bağlantı için buraya tıklayınız). 

5) 2 adet referans mektubu (Referans mektuplarının kapalı bir zarfta ve çıktı halinde olması/sisteme eklenememesi durumunda mülakata getirilmesi gerekir)

İTÜ İngilizce Yeterlilik Başvuruları

İTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı başvuruları ve sınav hakkında detaylı bilgi Öğrenci İşleri sayfasında ilan edilmektedir.