Slider

Programın amacı, İnşaat Yönetimi ve bu alanda kullanılan bilişim teknolojileri konularında kuramsal ve uygulamayı içeren yaklaşımları bütüncül bir anlayışla sunmak ve özel sektörle işbirliğine dayalı bir eğitimde mükemmeliyet merkezi oluşturmaktır.

Bilişim alanındaki gelişmelerin küresel rekabeti daha da  etkilediği günümüzde, bilişim teknolojilerinin böyle bir programın bütününde rol alması kaçınılmazdır. Bu hedefleriyle program; başta BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) olmak üzere, Proje Yönetim yazılımları, sözleşme yönetimi (contract administration) ve sürdürülebilirlik (sustainability) konularına ağırlık vererek, katılımcıların analitik, teknik ve yönetimsel becerilerinin artmasını ve sürekli gelişebilir hale gelmesini sağlayarak, inşaat sektöründe gelişmeye açık, esnek ve küresel bir bakış açısına sahip, lider yöneticiler yetiştirmektedir.

Programda, sektördeki ve ilgili bilim alanlarındaki gelişmelerin sürekliliği ve hızı dikkate alınarak, katılımcıların bilgiye ulaşabilme, bilgilerini arttırabilme ve bu bilgileri sürekli derinleştirebilmelerine yönelik bir yaklaşım izlenmesi temel hedef olarak alınmıştır.

  • ‘İnşaat Yönetiminde Bilişim’ programından mezun olanlara Yüksek Lisans (MSc) diploması verilir.
  • Program, belirtilen amaca yönelik zorunlu derslerin dışında, katılımcıların inşaat sektöründe proje yönetimi ve inşaat sektöründe bilişim teknolojileri konularında uzmanlık kazanmalarına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Ders ve seminerler, İTÜ’nün ilgili fakültelerindeki akademik kadrosunun yanı sıra, yabancı üniversitelerden öğretim üyeleri ve sektör profesyonelleri tarafından verilmektedir. İnşaat sektörünün önde gelen yerli/yabancı uygulayıcı firmalarının yöneticileri ders ve seminerlere eğitimci olarak katılmaktadır.
  • Program dili İngilizce’dir. Türkçe ders toplam 12 krediyi aşmamak kaydıyla açılabilir.
  • Sınıflar 20 kişiyi aşmaz; gerektiğinde paralel sınıf açılabilir.
  • Dersler hafta içi saat 19:00 - 22:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
  • Programa katılan öğrenciler üniversite öğrencilerinin sahip olduğu haklara sahip olmaktadır.
  • Programa 6.2.2013 tarihinden önce kayıt olan öğrenciler Y.Lisans diplomalarıyla, daha sonraki tarihlerde kayıt olan öğrenciler lisans diplomasıyla Türkiye'deki üniversitelerde Doktora programlarına başvurabilmektedir. Mezunlar, yurtdışında ise istedikleri üniversiteye y.lisans diplomalarıyla başvuru yapabilirler (Konuyla ilgili detaylar için YÖK ve Doktora programına başvurulacak üniversiteden bilgi alınmalıdır).
  • Uzaktan (çevrimiçi)/hibrit ders seçenekleri için lütfen iletişime geçin.

Program ücreti her öğretim yılı başında Program Yürütme Kurulu'nun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu'nun onayıyla ilan edilmektedir.

2024-2025 Öğretim yılı için kredi başına ücret 3.900 TL olarak belirlenmiştir.