Slider

Programın amacı, İnşaat Yönetimi ve bu alanda kullanılan bilişim teknolojileri konularında kuramsal ve uygulamayı içeren yaklaşımları bütüncül bir anlayışla sunmak ve özel sektörle işbirliğine dayalı bir eğitimde mükemmeliyet merkezi oluşturmaktır.

Bilişim alanındaki gelişmelerin küresel rekabeti daha da  etkilediği günümüzde, bilişim teknolojilerinin böyle bir programın bütününde rol alması kaçınılmazdır. Bu hedefleriyle program; başta BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) olmak üzere, Proje Yönetim yazılımları, sözleşme yönetimi (contract administration) ve sürdürülebilirlik (sustainability) konularına ağırlık vererek, katılımcıların analitik, teknik ve yönetimsel becerilerinin artmasını ve sürekli gelişebilir hale gelmesini sağlayarak, inşaat sektöründe gelişmeye açık, esnek ve küresel bir bakış açısına sahip, lider yöneticiler yetiştirmektedir.

Programda, sektördeki ve ilgili bilim alanlarındaki gelişmelerin sürekliliği ve hızı dikkate alınarak, katılımcıların bilgiye ulaşabilme, bilgilerini arttırabilme ve bu bilgileri sürekli derinleştirebilmelerine yönelik bir yaklaşım izlenmesi temel hedef olarak alınmıştır.