Slider

21. yüzyılda, pazarlar daha rekabetçi, zaman daha değerli, ve kaynaklar daha sınırlı. Yeni nesil malzeme ve yöntemler gittikçe daha karmaşıklaşmakta ve teknoloji ve yönetim süreçlerinin sıkı bir birlikteliğini gerektirmektedir. Bugünün iş dünyasında başarı için hayati önemi olan güven duygusunu ve rekabet kabiliyetini kazanmak için, uzman bir Ar-Ge ekibi kadar, dünya standartlarında deneyimli bir kadroya, teknolojik yöntem bilgisine ve titiz yönetim becerilerine de ihtiyaç vardır.

Projeye bağlı endüstrilerde rekabetçi bir üstünlük yakalama amacı güden uzmanlar, tasarım ekibinin son ürünün üretilmesindeki yeteneklerinin sağladığı her fırsattan mümkün olan en yüksek düzeyde yararlanmalıdırlar. Tüm sürecin yönetimi, bağımsız görev ve safhalarınkinden daha önemlidir. Ek olarak, çoklu proje yönetimi, şirketin tüm stratejik başarısı için hayati önem taşır. Yönetim ve karar verme sorunlarıyla karşı karşıya geldikçe, Proje Yönetim Merkezi, uzmanların giderek artan ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sağlamak üzere destek olmaktadır.

Proje Yönetim Merkezi’nin sunduğu çözümler, başlangıç seviyesindeki girişimlerden büyük ölçekli kurumlara kadar, şirketlerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Ortaklarımız, pazar amaçlarına ve iş hedeflerine ilerlerken çabalarını teknoloji, kaynak ve yöntem bilgisi ile destekleme fırsatına sahiplerdir. Projelerinizde kalite güvencesi ile birlikte, bütçe azatlımı ve süreç planlaması yanında, iş yatırımlarınızda yüksek verimlilik ve en son teknolojileri sağlayarak Proje Yönetim Merkezi yatırımlarınızın geri dönüşünü en yüksek seviyeye çıkarmayı garanti ediyoruz. Firmanızın özel ihtiyaçlarına uygun bütüncül çözümler sağlayacak şekilde uyarlanmış, kapsamlı bir yelpazede danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlıyoruz.

Misyonumuz, öğretim, eğitim, araştırma ve geliştirme konularında, teoride ve uygulamada, uluslar arası tanınırlık edinmek, iş uygulamalarına en yüksek düzeyde uzman hizmeti sağlamaktır. Amacımız, akademik çevrenin yönlendirdiği teorik çalışmalar ile endüstrinin uygulamalı girişimleri arasında bağlantı kurmaktır. Bu bağlamda, merkezin rolü, akademik ve pratik çevreler arasında, hem akademisyenlerin, hem de uygulayıcıların yararına bir bağlantı kurarak müşterek bir atmosfer oluşturan bir platform teşkil etmek olarak tanımlanabilir. Merkez, ayrıca, ulusal ve uluslar arası düzeyde bilgi aktarımında diğer üniversiteler ve ilgili araştırma merkezleri ile işbirliği bağlantıları kurmayı da amaçlamaktadır.

Akademik Bağlantılar

Diğer üniversiteler ve merkezler ile kurulan araştırma amaçlı ortaklıklarla, yapı sektörü için yeni yönetim metodları ve teknolojiler geliştirmeyi ve uygulamayı amaçlamaktayız. Aşağıdaki çalışma alanlarında akademik kuruluşlarla güç birliği yapmayı önermekteyiz:

 • Etkileşimli otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi
 • Yönetim yazılımlarının geliştirilmesi
 • Birleşik araştırma projeleri
 • Çalıştaylar/seminerler/konferanslar ve diğer eğitim faaliyetleri
 • Bilgi geliştirme ve paylaşımı

Sektörel Bağlantılar

Proje Yönetim Merkezi,

 • Teknoloji ve yönetim fikirlerinin yanında, proje gereksinimlerini karşılamak üzere uygulamalar geliştirilmesi ve uygulanması;
 • Yeni yapı teknolojileri araştırılması,
 • Proje yönetiminde uzmanlığın teşvik edilmesi,
 • Proje yönetimi alanında temel kavramlar geliştirilmesi ve destekleyici yöntem ve uygulamalar yaratılması,
 • Proje yönetimi ve IT alanlarında bir fikir, teknoloji ve bilgi alışverişi platformu sağlanması,
 • İş uzmanlarına yönetim uygulamalarının avantajlarından yararlanacak şekilde öğretim, eğitim ve rehberlik sağlanması,
 • Akademik araştırmaları yapı sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yönlendirilmesi,
 • Yapı ve proje yönetimi ve teknolojileri alanlarında akademik ve sektörel araştırmaları teşvik edilmesi,
 • Sektöre, yeniden örgütleme, otomasyon, yazılım geliştirme, karşılaştırma ve iş sürecini yeniden yapılandırma gibi uzmanlık hizmetleri sağlanması,

faaliyetleri ile, yapı ve proje yönetimi alanında uzmanlara eğitim, rehberlik ve destek sağlamaya ve yapı sektörünün bir bütün olarak gelişmesi ve büyümesine adanmıştır.