Slider

Misyonumuz, öğretim, eğitim, araştırma ve geliştirme konularında, teoride ve uygulamada, uluslar arası tanınırlık edinmek, iş uygulamalarına en yüksek düzeyde uzman hizmeti sağlamaktır. Amacımız, akademik çevrenin yönlendirdiği teorik çalışmalar ile endüstrinin uygulamalı girişimleri arasında bağlantı kurmaktır. Bu bağlamda, merkezin rolü, akademik ve pratik çevreler arasında, hem akademisyenlerin, hem de uygulayıcıların yararına bir bağlantı kurarak müşterek bir atmosfer oluşturan bir platform teşkil etmek olarak tanımlanabilir. Merkez, ayrıca, ulusal ve uluslar arası düzeyde bilgi aktarımında diğer üniversiteler ve ilgili araştırma merkezleri ile işbirliği bağlantıları kurmayı da amaçlamaktadır.

Akademik Bağlantılar

Diğer üniversiteler ve merkezler ile kurulan araştırma amaçlı ortaklıklarla, yapı sektörü için yeni yönetim metodları ve teknolojiler geliştirmeyi ve uygulamayı amaçlamaktayız. Aşağıdaki çalışma alanlarında akademik kuruluşlarla güç birliği yapmayı önermekteyiz:

 • Etkileşimli otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi
 • Yönetim yazılımlarının geliştirilmesi
 • Birleşik araştırma projeleri
 • Çalıştaylar/seminerler/konferanslar ve diğer eğitim faaliyetleri
 • Bilgi geliştirme ve paylaşımı

Sektörel Bağlantılar

Proje Yönetim Merkezi,

 • Teknoloji ve yönetim fikirlerinin yanında, proje gereksinimlerini karşılamak üzere uygulamalar geliştirilmesi ve uygulanması;
 • Yeni yapı teknolojileri araştırılması,
 • Proje yönetiminde uzmanlığın teşvik edilmesi,
 • Proje yönetimi alanında temel kavramlar geliştirilmesi ve destekleyici yöntem ve uygulamalar yaratılması,
 • Proje yönetimi ve IT alanlarında bir fikir, teknoloji ve bilgi alışverişi platformu sağlanması,
 • İş uzmanlarına yönetim uygulamalarının avantajlarından yararlanacak şekilde öğretim, eğitim ve rehberlik sağlanması,
 • Akademik araştırmaları yapı sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yönlendirilmesi,
 • Yapı ve proje yönetimi ve teknolojileri alanlarında akademik ve sektörel araştırmaları teşvik edilmesi,
 • Sektöre, yeniden örgütleme, otomasyon, yazılım geliştirme, karşılaştırma ve iş sürecini yeniden yapılandırma gibi uzmanlık hizmetleri sağlanması,

faaliyetleri ile, yapı ve proje yönetimi alanında uzmanlara eğitim, rehberlik ve destek sağlamaya ve yapı sektörünün bir bütün olarak gelişmesi ve büyümesine adanmıştır.