Slider

Programı başarıyla tamamlayabilmek için toplam 30 kredilik 10 dersi başarıyla tamamlamak ve teslim edilecek Bitirme Ödevinden (Term Project) 'başarılı' olmak gerekmektedir. 'Bitirme Ödevi' derslerin tamamlandığı dönemde ders seçimleri sırasında seçilir. Tüm dersler 3'er kredi olup 'Term Project' kredisizdir. Öğrenci, Öğrenci İşlerinin sisteminde 'Term Project'i seçerken aynı zamanda çalışma yapmak istediği program öğretim üyesinden de onay alır ve program koordinatörüne hangi öğretim üyesiyle çalışacağını bildirir. Bitirme projesi için ayrıca harç ödenmez.

1.Dönem

Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli

 

2.Dönem

Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli

 

3.Dönem

Zorunlu
Zorunlu
  • IYB 599E Term Project
Zorunlu
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli