Slider

  • ‘İnşaat Yönetiminde Bilişim’ programından mezun olanlara Yüksek Lisans (MSc) diploması verilir.
  • Program, belirtilen amaca yönelik zorunlu derslerin dışında, katılımcıların inşaat sektöründe proje yönetimi ve inşaat sektöründe bilişim teknolojileri konularında uzmanlık kazanmalarına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Ders ve seminerler, İTÜ’nün ilgili fakültelerindeki akademik kadrosunun yanı sıra, yabancı üniversitelerden öğretim üyeleri ve sektör profesyonelleri tarafından verilmektedir. İnşaat sektörünün önde gelen yerli/yabancı uygulayıcı firmalarının yöneticileri ders ve seminerlere eğitimci olarak katılmaktadır.
  • Program dili İngilizce’dir. Türkçe ders toplam 12 krediyi aşmamak kaydıyla açılabilir.
  • Sınıflar 20 kişiyi aşmaz; gerektiğinde paralel sınıf açılabilir.
  • Dersler hafta içi saat 19:00 - 22:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
  • Programa katılan öğrenciler üniversite öğrencilerinin sahip olduğu haklara sahip olmaktadır.
  • Programa 6.2.2013 tarihinden önce kayıt olan öğrenciler Y.Lisans diplomalarıyla, daha sonraki tarihlerde kayıt olan öğrenciler lisans diplomasıyla Türkiye'deki üniversitelerde Doktora programlarına başvurabilmektedir. Mezunlar, yurtdışında ise istedikleri üniversiteye y.lisans diplomalarıyla başvuru yapabilirler (Konuyla ilgili detaylar için YÖK ve Doktora programına başvurulacak üniversiteden bilgi alınmalıdır).
  • Uzaktan (çevrimiçi)/hibrit ders seçenekleri için lütfen iletişime geçin.