Slider

Program ücreti her öğretim yılı başında Program Yürütme Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilmektedir. 2023-2024 Öğretim yılı için kredi başına ücret 1.800TL olarak belirlenmiştir.