Slider

Program ücreti her öğretim yılı başında Program Yürütme Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilmektedir. 2022-2023 Öğretim yılı için kredi başına ücret 1.050TL olarak belirlenmiştir.