Slider

Yer : İTÜ Ayazağa Kampüsü

Sözleşme tarihi : 11.08.1998

Sözleşme bedeli: 1 ,500,000._USD

Proje Müellifleri : Y.Müh.Mim. Cafer Bozkurt-Prof.Dr. Hasan Şener

Yüklenici : SUTEK İnş. Tic. San. A.Ş

Toplam döşeme alanı : 5400 m2

Yapım başlama tarihi : 11.08.1998

Proje Yönetimi : İTÜ Proje Yönetim Merkezi, üniversitenin inşaat yapım faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde planlanması, yürütülmesi ve kontrolünü, yapılan bağışların inşaat yatırımlarında en etkin bir şekilde programlanmasını ve denetimini sağlar.

Proje Karakteristiği : İTÜ Ayazağa kampüsünde fonksiyonel ve fiziksel eskimeye uğramış üniversite binalarına yapılan yenileme amaçlı müdahalelerin, gelecekte diğer eski binalar için örnek oluşturabilecek değerlere sahip olması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, eski yemekhane binası “Sosyal Merkez” olarak yeniden tasarlanmış ve 1998 yılında başlayan tadilat çalışmaları ile 4 ay gibi kısa sürede yenilenerek kullanıma açılmıştır. Uygulamada prensip olarak kaba yapı, yatayda döşemeler, düşeyde kolonlar olarak korunmuş, giriş-merdiven hollerinde, mutfağın bir bölümünde eklemelerle yetinilmiştir. Çatıda eski saçaklar korunarak yeni giydirme cephelerin hizasını oluşturmuştur. Çatı örtüsü, cepheler, tesisat sistemi ve bitirmeler yenilenmiştir. İTÜ Ayazağa Kampüsü içinde, bir yanda gün içinde öğretimin devam ettiği süre saatlerde, diğer yandan da kampüste faaliyete geçen yeni yurtlarda kalan öğrencilerin haftasonu dahil günün her saatinde yemek, günlük alışveriş, kahvaltı, banka, kırtasiye v.b ihtiyaçlarının karşılandığı bir ortam yaratılmıştır. Toplam 5400 m2 alanı kapsayan tadilat çalışmaları SUTEK İnş. Tic. San. A.Ş firması tarafından 1,500,000._USD bedelle yapılmıştır. İnşaat faliyetleri bitirildikten sonra çevre düzenlemesine geçilmiş, toplam 1320 m² alan tanzim edilerek bina ile bütünleşik bir ortam oluşturulmuştur.