Slider

Yer : İTÜ Ayazağa Yerleşkesi

Proje Müellifleri : Prof Dr Gülsün SAĞLAMER (Mimar)
                             Dr Meltem AKSOY (Mimar)
                             Dr Pelin DURSUN (Mimar)

Yükleniciler : Sibel Gürcü Mimarlık

Proje Yönetimi : İTÜ Proje Yönetim Merkezi
                           Doç Dr Attila DİKBAŞ
                           Araş Gör Işılay AKKOYUN

Proje Bilgileri : Kasım 2003 ve Ağustos 2004 tarihleri arasında yapımı tamamlanan  İTÜ Dr. Orhan Öcalgiray Moleküler Biyoloji Laboratuvarı ve Genetik Araştırmalar Merkezi Binası ile ilgili olarak proje başlangıcından bu güne yapılan işler aşağıda sıralanmıştır.

Statik Projeler, Mekanik Projeler, Elektrik Projeleri ve Laboratuvar Tefriş Projelerinin hazırlanması aşamalarında koordinasyonun sağlanması, Mimari, Elektrik, Mekanik ve Statik projelerin hazırlanması ve gerekli revizyonların yapılmasının koordinasyonu, Mimari, elektrik, mekanik ve statik projelerdeki revizyonların yapılması aşamasında proje müellifleri ile koordinasyonun sağlanması, İşveren ve bağışçı arasındaki protokolün hazırlanması, Yüklenicilerle yapılan inşaat işleri sözleşmelerinin hazırlanması, İnşaatın başlayabilmesi için yüklenicilere gerekli izinlerin alınması ile ilgili prosedürün takip edilmesi, Şantiye mobilizasyonunun koordinasyonunun sağlanması, Şantiyeyede kullanılacak  temiz su, pis su, elektrik bağlantıları için izinlerin alınması ile ilgili prosedürün takip edilmesi.

Şantiyede  Temmuz 2004 itibari ile giydirme cephe, üst kat döşeme kaplamaları, mekanik tesisat ve elektrik tesisat kablolama imalatları, kapı kasalarının montajı armatür montajları tamamlanmıştır. 2 Ağustos 2004 tarihinde de laboratuvar tezgahlarının ve donatıların montajı, boya ve badana işleri, halı kaplama işleri, turnike montajı,  kapıların montajı ve çevre düzenlenmesi tamamlanmıştır.