Slider

Proje Müellifleri : Mimar Ferdi Çelik, Prof. Dr. Hasan Şener

Proje Karakteristiği : İstanbul Teknik Üniversitesi - Moleküler Biyoloji Bölümü için son derece önemli olan bu labaratuvarlar, gerek fiziksel alt-yapı gerekse de teknik donanımlar açısından nitelikli ve çağdaş teknolojileri içermektedir. Fiziksel ve teknik alt yapısı için 400.000.- USD’lik bir bağış bütçesiyle biririlen labaratuvarlar, konusuyla ilgili tüm araştırmalar için yeterli ekipman ile donatılmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi binasında yer alan Labaratuvarlar, teknik ve yönetim alanlarıyla özel bir konumda olmasının yanısıra mimari çözümüyle de ortak kullanıma cevap verebilecek şekilde planlanmıştır. Proje kapsamında üç adet laboratuvar, iki adet termo oda, birer adet teknisyen, soğuk, yıkama, radioaktivite, santrüfüj, bekçi ve karanlık oda ile sekiz adet bölüm yönetici odası bulunmaktadır. Bölüm altyapısı, havalandırma, temiz ve pissu, elektrik, data, basınçlı hava, vakum ve LPG tesisatlarıyla desteklenmiş ve laboratuvar tezgahları, dolaplar, ofis mobilyaları, cihazlarla donatılmıştır. Aynı anda 100 öğrenciye hizmet verebilecek kapasitede olan bölüm 705m2 alana sahiptir.