Slider

Yer : İTÜ Ayazağa Kampüsü

Sözleşme tarihi : 1.02.1998

Sözleşme bedeli : 181,000,000,000._ TL

850,000._USD

Proje Müellifleri : Araş.Gör.Meltem Aksoy, Prof.Dr. Gülsüm Sağlamer

Yüklenici : Attila Doğan Tesisat ve İnş. A.Ş

Toplam döşeme alanı : 2840 m2

Yapım başlama tarihi : 26.12.1997

Proje Yönetimi : İTÜ Proje Yönetim Merkezi, üniversitenin inşaat yapım faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde planlanması, yürütülmesi ve kontrolünü, yapılan bağışların inşaat yatırımlarında en etkin bir şekilde programlanmasını ve denetimini sağlar.

Proje Karakteristiği : İTÜ- Dr. Sedat Üründül Anaokulu Projesi, "İTÜ 2001 Atılım Projesi" kapsamında İTÜ kampüslerinde bağış ile gerçekleştirilen çok sayıdaki projelerden birisidir. İTÜ Ayazağa Kampüsünde yer alan, toplam iki yüz öğrenci kapasiteli ve 2500 m2 kullanım alanına sahip bina, üniversitenin personel, öğretim üye ve elemanlarının 3-6 yaş grubu çocuklarına hizmet vermek üzere planlanmış ve Eylül 1999 tarihinde bitirilerek hizmete açılmıştır. Binanın çocuklar tarafından okunabilirliği, tanınabilirliği ve tanımlanabilirliği tasarım ön kabulü olarak ele alınmıştır. İçeriğinde, iki kata yayılmış, farklı yaş gruplarına ait on adet grup odası ile, bilgisayar odası, kitaplık gibi çocukların ortak kullanımına ait mekanlar ve personele ait birimler bulunmaktadır. Yönlendirme açısından kuzeye sırtını dönen yapı içinde grup odaları güneydoğu yönünde ormana bakacak biçimde yerleştirilmiştir. Bina kendi yapısı ile güney bahçesini oluşturmakta ve oyun alanlarını tanımlamaktadır. Anaokulu mevcut kalıpların ötesinde 3.Binyıl'ın genç kuşaklarının eğitim ve öğretime ilk adım attıkları bir mekan olma sorumluluğunu yüklenme misyonu ile tasarlanmıştır. İTÜ Proje Yönetim Merkezi tarafından yürütülen proje, üniversitedeki diğer inşaat yapım faaliyetleri gibi daha etkin bir şekilde planlanması, yürütülmesi ve kontrolü sağlanarak başarı ile tamamlanmıştır. Attila Doğan Tes. ve İnş.A.Ş. firması tarafından 850,000 USD bedelle yapılmıştır.