Slider

İTÜ Proje Yönetim Merkezi proje ve eğitim faaliyetlerinin yanısıra inşaat sektörü için çok önemli Contraction Information Service Network (CONNET) adı altında başlatılan Avrupa Birliği araştırma projesinde Türkiye’den tek temsilci olarak yer almaktadır.

Projenin amacı, AB ülkeleri ve üye olacak ülkelerle birlikte,  standart olarak inşaat bilgilerinin yer alacağı, aynı zamanda ticaret portalı haline gelebilecek ve firmaların dolaşımını mümkün kılacak bir bilgi portalının oluşturulmasıdır.

Connet ile ilgili olarak yapılan workshop’ta katılım teklifi akademik bir araştırma merkezi olması koşulu ile Türkiye’den İTÜ’ye yapılmıştır ve hazırlanan protokol ile CONNET projesine üye olunmuştur.