Slider

İsveç, Finlandiya, İngiltere ve Türkiye İnşaat Sektörü Birlikleri’nin ana sponsor olduğu, USA ve Avusturya’dan katılımcı organizasyonlar tarafından da desteklenen Çin ve Güney Afrika’nın da aralarında olduğu  10 ülke kapsamında yapılan İnşaat Sektöründe Rekabetçilik (Competitiveness in Construction: in selected countries), konulu araştırmanın Türkiye ayağı İTÜ - Proje Yönetim Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Araştırma, University of Reading – Construction Management and Economics biriminden Prof. Roger Flanagan girişimiyle başlayan ve İnşaat Sektörü ile ilgili global “Rekabet” (Competitiveness) göstergelerinin saptanmasına yönelik başlatılan büyük bir araştırmanın Türkiye ayağını oluşturacaktır. Projenin diğer kurucu ortakları, İsveç ve Finlandiya’nın inşaat federasyonlarıdır (Sveriges Byggindustrier-SR). Türk İnşaat Sektörünün konu ile ilgili araştırılması  İTÜ Proje Yönetim Merkezi’ne teklif edilmiştir.

Çalışmanın kapsamında bulunan ülkelerin her birinde rekabet edebilirliği oluşturan ulusal konular belirlenmistir. Türkiye çalışmaya dahil olarak İngiltere, İsveç, Finlandiya ve ABD’nin bilgi ve deneyiminden yararlanacak ve bu ülkelerle kendisini insaat sektoru bazinda kiyaslayabilecektir.

Araştırmanın amacı, seçilen ülkelerin inşaat sektörlerinin rekabet edebilirliğini ölçmek ve sürdürülebilir rekabet edebilirliği etkileyen güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamaktır. Bunun için dört önemli sorunun cevabı aranacaktır:

1.         İnşaat sektörünün rekabet edebilirliğini etkileyen faktörler nelerdir?

2.         İnşaat sektörü için ulusal rekabet edebilirlik nasıl ölçülebilir?

3.         Ülkeler kendi rekabet edebilirliklerine kaynak oluşturmak için hangi yolla ihracatı destekleyebilirler?

4.         İnşaat sektörleri rekabet edebilirliği nasıl sürdürebilirler?

Araştırmanın konusu;  genelde inşaat endüstrisinde rekabetçilik kavramını belirleyen faktör ve parametrelerin belirlenmesi, özelde ise Türk İnşaat Sektörünün Rekabetçiliğinin belirlenen faktörler bağlamında  değerlendirilmesi, güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, sürdürülebilir rekabet kavramı açısından endüstri ve organizasyon seviyelerinde yapılması gerekenlerin tanımlanması,

Araştırmanın sonuç raporu, araştırmaya davet edilen ülkelerin konu ile ilgili karşılaştırmalı analizi ve Türkiye raporunu kapsayacaktır.

Ağustos-Eylül 2005 tarihinde İngiltere’de yapılan “research steering committee” toplantısında Türk İnşaat Sektörü ile ilgili bir sunuş yapılmıştır. Araştırma kapsamında Türk İnşaat firmalarının yurt dışı proje öykülerinin “case” olarak kitaba yazılması önerisi başta araştırmanın ana sponsorlarından olan Ingiltere DTI (Department of Trade and Industry), İnşaat Sektörü Başkanı Mrs. Elizabeth Whatmore tarafından büyük ilgi görmüş ve önemli “case”lerin seçilerek hazırlanması ve basılacak kitapta yer alması kabul edilmiştir.

Araştırma kapsamında 19 Haziran 2006 tarihinde Ankara’da Türk Müteahhitler Birliği’nde bir panel düzenlenmiş ve panele inşaat sektöründen kuruluş ve firma temsilcileri katılmıştır. Panelde rekabetçilik konusu ele alınmış ve hazırlanan sorular kapsamında katılımcıların görüşleri ve değerlendirmeleri alınmıştır. Araştırma metodolojisine uygun olarak tamamlanan delphi çalışmalarından sonra uzman görüşlerinin alınacağı röportaj ve anket aşaması büyük ölçüde tamamlanmıştır. Araştırma Türk İnşaat Sektörü’nün önemli firma ve kuruluşları tarafından desteklenmektedir.